Soumrak ženské a mužské energie?

Soumrak ženské a mužské energie?

Spojení skutečné mužské a ženské energie je nejen nejdůležitější podmínkou pro rozkvět společnosti, ale i osobního duchovního rozvoje. Pokud chce někdo lidi ovládnout a chovat se k nim jako k amorfní mase bez vlastní vůle, potřebuje tyto dvě energie neutralizovat – a právě to se v současnosti děje.

U ženské a mužské energie zdaleka nejde pouze o „přirozenost“, „tradiční křesťanské hodnoty“, „zachování přirozeného způsobu plození“. Mužská a ženská energie jsou základní východiska pro individuální duchovní růst. Snad ve všech duchovních naukách člověk rozvíjí a prohlubuje svoji vlastní sexuální identitu – energii, následným spojením s energií opačnou postupuje na další úroveň. Jakmile o vlastní sexuální identitu přijdeme, proces duchovního růstu je enormě omezený, pokud je vůbec možný. O sexuální identitu přicházíme nejen současnými moderními sociálně-inženýrskými snahami prosadit neexistenci pohlaví, resp. tříštit na desítky druhů, ale i propagandami typu meetoo, i snahami prosadit do všech různých odvětví 50% kvótní systém, atd.

        Emancipační snahy žen v posledním století byly nutné, rovnováha ve prospěch můžů byla vychýlená extrémě. Ženy však musely přijmout mnoho mužské energie, jinak by svá práva nevybojovaly. Toho nyní zneužívají různé organizace, které se snaží zdánlivě ženy podporovat, ve skutečnosti se je snaží připravit o skutečné ženství. Je uměle glorifikována teorie o tom, že pojmy žena a muž jsou pouze sociální konstrukty, které v současnosti postrádají smysl. Ve skutečnosti je tomu naopak. Obnova skutečného mužství a ženství jsou teď to nejdůležitější, co může lidem vrátit skutečnou rovnováhu a sebevědomí, které nebude možné snadno zneužívat a potlačovat.

        Vnímání základního rozdílu mezi mužskou a ženskou energií je zásadní, přitom je to něco, proti čemu „mužské“ feministky (na rozdíl od skutečných žen-feministek, které chtějí rozvíjet a osvobozovat ženskou energii) bojují. Mužská energie odpovídá číslu 1, ženská číslu 2. Mužská energie je v procesu Stvoření v pořadí na prvním místě a v tom panuje shoda napříč duchovními naukami celého světa, ať už se jedná o společnosti patriarchální či nikoliv. Bůh stvořitel odpovídá mužské energii. To přitom vůbec neznamená, že muž je něco víc než žena. Toto pořadí je principiální rozdíl mezi těmito dvěma archetypy. Mužská energie je počátek, je to tvoření, vznik. Z ničeho se stane něco. Je to energie velmi intenzivního tvoření a potom i odpočinku. Ženská energie, i když přichází následně, není méně důležitá, spíše naopak. Je také mnohem víc sofistikovaná. Mužské tvoření je hrubá síla, do určité míry síla krutá. Ženská energie stvořenému teprve dává smysl. Ze stvořeného vytváří krásu, harmonii. Proto je Bůh stvořitel muž, ale Země, naše dokonalá planeta s krásným harmonickým životem je žena. Z toho vůbec nevyplývá nadřazenost jednoho nebo druhého. Obojí je důležité pro život a dokonalý celek.

        Ženský základní princip je krásno, ať už se projevuje jakkoliv. U některé ženy to znamená nákupy hadříků, u jiné vznešená aristokratická krása. Něco, čeho muž není sám schopen, ale něco, čím je fascinován. Skutečný muž vnímá ženu jako dokonalou bytost – jako někoho, kdo ho překonává. Z principu jsou proto různé lidské činnosti více ženské nebo více mužské. Diktování kvót pro zastoupení žen v jakémkoli zaměstnání je samo o sobě bojem proti ženské energii. Nutí ženy se v mužských oblastech a profesích chovat jako muži. Někomu to samozřejmě může vyhovovat, každá žena má v sobě i mužskou stránku a naopak, ale nikdy to nemůže být 50:50. Podobný princip funguje i v politice. Současná politika je mužská. Aby v něm uspěla žena, musí se své ženskosti vzdát. To však neznamená, že v politice nemají být ženy, naopak, potřeba žen v politice je více než nutná. Do politiky by měla přijít právě skutečná ženská energie – potřeba krásna, harmonie, péče, vzkvétání. Ženy by však do politiky měly vstoupit nezávisle na současném mužském politickém systému, nezávisle na muži vytvořených politických stranách. Takový přístup je přitom řešitelný, v současnosti je jeho potřeba více než důležitá, společenská diskuse se o něm však nevede.

        Z mainstreamových mediích je patrné, že boj proti pohlavním identitám je systematický. Jakýmkoliv názorům, které jak mužskou tak ženskou identitu rozmělňují je dáván neadekvátně velký prostor. Naopak proudy, které se skutečnou mužskou či ženskou energii snaží podporovat jsou nálepkovány jako šovinistické, homofobní, lgbt-fobní atd. A za tímto systematickým bojem často stojí záhadné neziskové organizace, které své destruktivní snahy balí do hesel jako „tolerance“. Mnoho lidí už relativizování pojmu muž a žena akceptovala jako něco normálního. Skutečně zrůdné je však zneužívání školského systému k plíživému rozšiřování této propagandy. Můžeme vidět kam až tyto propagandy zašly v rámci EU na příkladu maďarského premiéra. Pokusil se před nimi chránit maďarskou mládež a na půdě evropského parlamentu se na něj snesla zlostná bouře kritiky.

        Mnozí odpůrci tohoto destruktivního procesu by se chtěli návrátit k původním hodnotám a zvykům padesátých let minulého století, to však samozřejmě není cesta. V současném stavu si mnozí neumějí představit jiné řešení než návrat k tradicím, jenže ono existuje. Cesta vede obnovením skutečné ženské a mužské energie, a to i pro začátek pouhou možností znovu-přijetí mužských lichotek ženou, protože krása je ženskou podstatou a krása má být obdivována. Objevování a rozvíjení skutečného ženství a mužství je cesta, jak pro naše potomky můžeme znovu vybojovat svobodu a možnost duchovního rozvoje.

Václav Hrabák

16. července 2021

foto: alexandru-zdrobau-unsplash

Drtivá menšina

Vždy to byla aktivní odhodlaná menšina, která obrátila kormidlo dějin (číst celý článek)

Propagace opíchnutí šířením nenávisti

Chce-li někdo dosáhnout jakéhokoliv zla, oblékne ho do hávu z dobra. Nyní se pořádá hon na nenáviděné neopíchnuté. (číst celý článek)

Koho je možné volit?

Od voleb sice nemůžeme očekávat skutečně pozitivní vývoj, ale v současné době je důležité nestrkat zbytečně hlavu do oprátky. (číst celý článek)

Chceme dál živit hydru pseudo-demokracie?

Politický systém je prodlouženou rukou nikým nevolených zájmových skupin. (číst celý článek)

Budeme mít vlastní místo pro život?

Soumrak ženské a mužské energie?

Láska k Zemi vs. Gréta

Lidé v područí farma-okovů

Medicínská tyranie

Vznik společenství České země