Propagace opíchnutí šířením nenávisti

Propagace opíchnutí šířením nenávisti

Chce-li někdo dosáhnout jakéhokoliv zla, oblékne ho do hávu z dobra. Nacisté přece pozabíjeli milióny nenáviděných židů v zájmu vyššího dobra, v zájmu nadčlověka. Komunisté v zájmu dobra věšeli nenáviděné kapitalisty na stromy. Nyní se pořádá hon na nenáviděné neopíchnuté, kteří jsou přeci nebezpeční pro dobro všech hodných a spořádaných opíchnutých. Můžeme namítnout, že obě strany mohou mít pravdu, obě jsou „dobré“ ze svého úhlu pohledu a pouze spolu vzájemě nesouhlasí. Že je dobro relativní. Ale ono to tak není. Vyhlazování nenáviděných židů nebylo dobro. Ani věšení nenáviděných kapitalistů.

        Zlo, i když je převléknuté za dobro se pozná nízkými zlými emocemi. Jedna z nejúčinějších nízkých emocí, pomocí které lze velmi snadno manipulovat s masami je nenávist. Jakmile by dobro pro své účely použilo nenávist, stává se zlem. Když je někdo rozhořčený, dokonce i vzteklý, to ještě není zlo. Může se pouze bránit násilí. Ale nenávist či závist, to je zlo, které plodí další zlo. A PROPAGÁTOŘÍ OPICHOVÁNÍ ŠÍŘÍ NENÁVIST dokonce i pomocí reklamních kampaní. A není to nic nového, pomocí nenávisti propagovali opichování malých dětí ještě dávno před kovi-terorem. „Nenáviďte sobecké rodiče neopichující své děti, protože ohrožují děti vaše“ – takováto sdělení šířily již mnoho let reklamní agentury napojené na farma-lobby-organizaci v čele s Prymulou a Chlíbkem.

        Obě strany mohou svá tvrzení podporovat svými vědeckými pohledy a ve vědě každá strana může mít svou pravdu. Ale NA KTERÉ STRANĚ PANUJE NENÁVIST JE ZŘEJMÉ. Nenávist totiž zatemňuje mysl i srdce. Nenávist dává sílu davu umlátit jednotlivce. V Německu byly celé stadiony lidí naslouchajících Hitlerovi naplěny nenávistí. Nenávist je svůdná. Přece je tak snadné „NENÁVIDĚT TY ZLÉ, KTEŘÍ SE NECHTĚJÍ NECHAT OPÍCHNOUT A SOBECKY TAK OHROŽUJÍ NÁS VŠECHNY SLUŠNÉ LIDI“. Zlo se odkrývá a není těžké ho poznat. I politické boje se snadno vyhrávají nenávistí, tomu jsme byli svědky nedávno. Jenže dobro, i když může být v početní nevýhodě má větší sílu. A zlo má také nešikovnou vlastnost, rádo požírá své vlastní děti.

        Pokud někdo propaguje opíchnutí pomocí zla, pak je zřejmé, čemu opíchnutí slouží. Co udělá s lidmi za pár let můžeme zatím jen tušit, ale zlo, které je s tím spojené je neoddiskutovatelné. Proto se nenechme zatlačit terorem zla. Podvádějme, uhýbejme, obcházejme, ale hlavně se tomu postavme. VLÁDA NAŠÍ ZEMĚ ZNÁSILŇUJE ČESKÝ LID a k ničemu takovému nemá právo!

Václav Hrabák

3. listopadu 2021

ke koláži bylo použito dílo Simeona Mullera z Unsplashe

Drtivá menšina

Vždy to byla aktivní odhodlaná menšina, která obrátila kormidlo dějin (číst celý článek)

Propagace opíchnutí šířením nenávisti

Chce-li někdo dosáhnout jakéhokoliv zla, oblékne ho do hávu z dobra. Nyní se pořádá hon na nenáviděné neopíchnuté. (číst celý článek)

Koho je možné volit?

Od voleb sice nemůžeme očekávat skutečně pozitivní vývoj, ale v současné době je důležité nestrkat zbytečně hlavu do oprátky. (číst celý článek)

Chceme dál živit hydru pseudo-demokracie?

Politický systém je prodlouženou rukou nikým nevolených zájmových skupin. (číst celý článek)

Budeme mít vlastní místo pro život?

Soumrak ženské a mužské energie?

Láska k Zemi vs. Gréta

Lidé v područí farma-okovů

Medicínská tyranie

Vznik společenství České země